top of page

אקסודוס - הסיפור האמיתי

הסיפור שלא סופר על ספינת המעפילים המיתולוגית

צפייה בסרט ושיחה עם היוצרים. 

אורח מיוחד: משה טיומקין, גיבר הסרט.

✨זמן הצפיה הוארך✨

משה טיומקין

 אורי בורדה

איציק לרנר

Screenshot 2024-05-10 104445.png
Uri Borreda.jpg
איציק לרנר.jpg

לבקשת הקהל, הסרט והקלטת השיחה ממשיכים להיות זמינים לצפיה עד יום ראשון 19.5 ב 23:00.

ההקרנה פתוחה לקהל הרחב - כולם מוזמנים!​

קטע מתוך הסרט

אקסודוס

אקסודוס

צפייה בסרטון

תקציר

ישראל 2010, 79 דקות

אף אחד מתוך 4,500 ניצולי השואה שעלו בצרפת על אוניית המעפילים "אקסודוס" בדרכם לארץ ישראל, לא יכול היה לשער שבסופו של המסע הוא ימצא עצמו שוב, למרבה הטרגדיה, על אדמת גרמניה הארורה. הסרט עוקב מקרוב אחר שלושה נערים יתומים שחוו את התופת הנאצית, שבו בסופה לביתם בווילנה ובאוקראינה וגילו שנותרו לבדם בעולם, ללא הורים וללא בית. ביודעם שחוף המבטחים היחיד שיקבל אותם הוא בארץ ישראל, הם נדדו בדרך-לא-דרך ברחבי אירופה במשך שנתיים עד שהגיעו לדרום צרפת, שם, בעזרת צרפתים שגילו כלפיהם חמלה אנושית ועזרה, הם יצאו ללב ים בספינת נהרות שהותאמה למסע המיוחד, וקיבלה את השם רב המשמעות 'אקסודוס' (יציאת מצרים ביוונית). הספינה ידעה טלטלות רבות והנוסעים ציפו להגיע סוף סוף לנמל חיפה, אלא שהרגע המיוחל השתבש כאשר תקפו אותם משחתות בריטיות שנגחו בספינה בלב ים. הניצולים על הספינה ניסו להיאבק והתפתח קרב עקוב מדם שבסופו הם נכנעו ונכלאו בשלוש אוניות גירוש בריטיות וחזרו ישירות לגרמניה - למחנות הריכוז המוכרים לשמצה שהפכו למחנות עקורים.

ההקרנה פתוחה לקהל הרחב - כולם מוזמנים!​

התשלום עבור הצפיה וההרצאה נתון לבחירתך -  על פי היכולת ונדיבות הלב 

תמיכתך תגיע באופן ישיר ליוצרים ולמיזם ובכך תאפשר לנו

להמשיך לספר את הסיפור הישראלי בארץ ובעולם.

contact

בימוי: אורי בורדה ואיציק לרנר

הפקה: שמי שנפלד

צילום: רמי אגמי

עריכה: אמיר מירום

bottom of page