top of page
DOCUtv-LOGO-PNG.png

היה היה מלך:

ניסים אלוני בשלוש מערכות, שתי תמונות ביניים ואפילוג

סרטו של

דורון ג'רסי

זכה בפרס פורום היוצרים לסרט ביכורים

"סרטו של דורון ג'רסי, "הי ֹה היה מלך" על אודות ניסים אלוני ז"ל הוא דוקומנטרי
מופתי. לטעמי אחד מסרטי התעודה הטובים שהופקו בישראל בשנים האחרונות"

יונתן גת

"הסרט התיעודי שמתחקה אחר יצירותיו של המחזאי נסים אלוני משחזר את התחושה
הנפלאה של צפייה בעבודת אמנות מלאת חיים ומרגשת"

אורון שמיר

"מדובר ביצירה תיעודית מרתקת וסוחפת"

גלובס