top of page

המוסד סיפור כיסוי

צפייה בסרט ובשיחה עם 

דוקי דרור

כשלון מופלא פוסטר.png

זכיות וציטוטים:

תקציר הסרט:

"המוסד, היה במשך שנים סגור לחשיפה תקשורתית. בפעם הראשונה מאז קיומו, מתאפשרת הצצה אל עולמם של מפקדי הארגון ולוחמיו. הם מתראיינים בסדרה וחושפים את האתגרים שעמם התמודדו במבצעים החשאיים, שעיצבו את ההיסטוריה של ישראל ומשפיעים עליה עד היום. המוסד מתמחה בטיפוח דימויו כארגון נועז, חסר מעצורים, ששום משימה אינה בלתי אפשרית עבורו. כך נוצר המיתוס, ואולם האמת מורכבת יותר והארגון אינו חף מטעויות, משיקולים לא ענייניים וכישלונות. הסדרה מציגה את נקודת מבטם, הדילמות המוסריות והמחיר האישי שהם משלמים גם לאחר שירותם.

סרטים נוספים שיעניינו אותך

bottom of page