top of page

"משמרת לילה"

סרטו של

 איתמר חן

(האברך מהחיזבאללה, המורה אירנה)

״הרבה יותר מסיפור על שוטר בעל לב גדול״

(מעריב)

זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל חיפה

 

רפי מלס הוא השוטר השכונתי של קריית-משה ברחובות.

השכונה, שמאוכלסת ברובה מעולי אתיופיה, נחשבת לשכונת מצוקה,

ואילו רפי מתעקש לתת לתושבים תקווה לעתיד טוב יותר.