DOCUtv-LOGO-PNG.png

אחת בודדת

סרטה של

נורית קידר

הסרט יהיה זמין לצפייה החל מיום ראשון 16.5 בשעה 20:00 בערב למשך 48 שעות.

שיחת הזום עם היוצרת תתקיים ביום שלישי 18.5 בשעה 21:00 בערב.

ההקרנה היא ללא עלות, אך מי שירצה מוזמן לשלם על ההשתתפות. 

יש משהו בדימוי שהופך את הצלף הכי קרוב שניתן לרוצח.
הצלף יושב שעות בעמדה מוסתרת. במאמץ עילאי, בריכוז מקסימלי והרבה שקט נפשי. העיניים בתוך הטלסקופ, לאט לאט הוא מעביר את הצלב על הדמות שהולכת ומתקרבת. העיניים מתכווצות, האם זה מחבל חמוש?
מישהו נופל. 
אחת בודדת", הוא סרט על תקופה, תקופה מבולבלת בה המלחמה נראית לחלק מאתנו כפשע בו הצבא הישראלי יושב על ספסל הנאשמים, ולחלק אחר הרואה בכתב האישום נגד הצבא הישראלי את המשכו הישיר של משפט דרייפוס. כל התהליך שנראה אצל האחד חלק מהלוחמה נראה אצל האחר כרצח בדם קר. הדימויים כבר הפכו מזמן לחלק דומיננטי במעשה המלחמה, והצלף הוא מטרה מצוינת לצורך העניין. המאבק על השחרת או טיהור שמו הוא המשך של אותה המלחמה.
לראשונה בפנים גלויות ובגילוי לב מדהים מתעדת המצלמה את האנשים הבודדים והמנותקים שגדלו ובגרו לתוך המלחמה הבלתי נגמרת ביננו לבין הפלשתינאים.
מתחבטים והורגים, מתחבטים ומתייסרים על האחת בודדת.