DOCUtv-LOGO-PNG.png

היה שלום פטר שווארץ

סרטה של

יעל ראובני

הסרט יהיה זמין לצפייה החל מיום שישי 4.6 בשעה 10:00 בבוקר למשך 48 שעות.

שיחת הזום עם היוצר תתקיים ביום ראשון 6.6 בשעה 10:00 בבוקר.

ההקרנה היא ללא עלות, אך מי שירצה מוזמן לשלם על ההשתתפות. 

פגישה שהוחמצה בנסיבות מסתוריות ב 1945 מפצלת משפחה לשתיים: מיכלה שווארץ, שורדת את מחנות הריכוז ונודדת למדינה יהודית חדשה במזרח התיכון, בעוד אחיה פייב'קה, הנחשב למת, משנה את שמו לפטר ונשאר לגור במקום האחרון בעולם בו היא היתה מחפשת אותו. הבחירות שלהם ישנו מסלולי חיים שלמים, יחלחלו אל תוך חייהם של ילדיהם ונכדיהם.
אבל זאת רק ההתחלה.
במהלך הסרט הצד הישראלי משתקף בצד הגרמני מבלי שאלה יהיו מודעים אחד לקיום של השני במשך יותר מחמישים שנה ואלה מציעים הסבר לצורך האנושי להיצמד למיתוסים.