top of page

ילדי הצללים

הסרט הדוקמונטרי הטוב ביותר לשנת 2017 - פורום היוצרים הדוקומנטרי
פסטיבל אידפא, אמסטרדם - הבחירה הרשמית

"שואה בבית: כשאבא יורה ואימא מכה ומוכרחים להבין אותם"
רוני דורות, הארץ

המראה של השמש.jpg

כולל הקלטת השיחה עם יוצרת הסרט ועם מירי ארזי, אחת מגיבורות הסרט

תקציר

ישראל | 52 דקות | 2016

רק עכשיו, אחרי 60 שנה ויותר, הם מעזים לדבר בגילוי לב על ההתעללות והאלימות הפיזית והנפשית אשר חוו מידי הוריהם. תגובתם של הניצולים לטראומה שחוו התבטאה בדפוסי התעללות בילדיהם וכך הפכו מקוֹרבנוֹת הנאצים למקרבנים בעצמם. הסרט מתאר את ההשלכות הרגשיות והנפשיות אצל הגיבורים בני הדור השני כיום. הם חיו בקונפליקט מתמיד; מחד, אמפתיה לסבל שחוו הוריהם, ומאידך, התעללות שגרמה להם פחד ובושה שליוו אותם כל חייהם. רגשות אלה התגברו ביתר שאת כשהפכו להורים בעצמם, תוך חשש מתמיד מפני ההעברה של האלימות, הכאב והזוועה הלאה לילדיהם בני הדור השלישי.

לינה צפלין.webp
bottom of page