DOCUtv-LOGO-PNG.png

מגמגם בשטף

סרטו של

עידו חן

הסרט יהיה זמין לצפייה החל מיום שלישי 4.5 בשעה 20:00 בערב למשך 48 שעות.

שיחת הזום עם היוצר תתקיים ביום חמישי 6.5 בשעה 21:00 בערב.

ההקרנה היא ללא עלות, אך מי שירצה מוזמן לשלם על ההשתתפות. 

מסע לטראומה גדולה, לשירות אינטנסיבי ביחידה מובחרת בשטחים שבסופו הודחק בי זכרונו. מה קרה לי שם, מה עוללתי לאחרים, ואיך הנגיעה בנקודות כואבות יכולה גם לרפא.

לצפייה בטריילר: