תודה !

התמיכה שלכם מאפשרת לנו להמשיך ליצור פעולות תרבות גם בימים אילו. דרך חיבור בין יוצרי הסרטים לקהל נוכל להמשיך להנות מצפיה בסרטים מעולים ודיונים מרתקים.