DOCUtv-LOGO-PNG.png

חיים על קו הקץ

סרטה של

דלית קימור

הסרט יהיה זמין לצפייה החל מיום ראשון 2.5 בשעה 20:00 בערב למשך 48 שעות.

שיחת הזום עם היוצרת תתקיים ביום שלישי 4.5 בשעה 21:00 בערב.

ההקרנה היא ללא עלות, אך מי שירצה מוזמן לשלם על ההשתתפות. 

למריאן- 52, ולשרית ,37, נודע שיש להן שנת חיים אחת נוספת לחיות.

לדעת מריאן צריך לדבר על הכל- הכנות היא הנחמה היחידה מפני הבדידות שמול הקץ.

שרית מעדיפה לחיות חיי משפחה נורמליים ככל האפשר ולדחות  את ההתמודדות עם המוות ככל הניתן.

מריאן ושרית מבלות את שנתן האחרונה בביתן, במהלך שנה זו הן מגלות מה באמת חשוב להן בחיים.