top of page

אסופת סרטים - "פוקוס על יוצר"
והפעם: היוצרים יעל קיפר ורונן זרצקי

בני הזוג יעל קיפר ורונן זרצקי יוצרים יחד כבר כשני עשורים, צוללים בעבודה משותפת אל תוך נבכי החברה הישראלית. הם לוכדים במצלמתם אנשים ונשים שלעיתים אלמלא המצלמה לא היינו מבחינים בהם, ומתמקדים בהם ובהן בגובה העיניים, במבט שחושף גיבורים אמיצים עם סיפור חיים מרתק המגלה טפח על מי שאנחנו. המפגשים שבין הדמויות הם רגע מזוקק של קולנוע, כך לגבי המפגש בין הפלמ"חניק, שהיה הקפטן של אקסודוס, והמעפיל שכל משפחתו נספתה, שישים שנה אחרי ההגעה לארץ בסרט "החול והים". כך בשיחות הנרקמות בין בנות לאמהותיהן שנישאו עוד בעודן נערות בסרט "אמא ילדה".     

רונן_זרצקי.jpg
יעל קיפר.jpg

החול והים

עטיפה החול והים.jpg

ראיתי ציפור

ראיתי ציפור.jpg

"אמא ילדה" 

אמא ילדה פוסטר.jpg

"אמא ילדה" 

אמא ילדה פוסטר.jpg

סיפור חייהן של נשים אשר נולדו במרוקו ובתימן וחותנו בניגוד לרצונן כאשר היו ילדות ונערות. הנשים מספרות לבנותיהן ולבניהן בפעם הראשונה את שעבר עליהן ומגלות את האופן בו האירוע השפיע ועיצב את חייהן ואת חיי משפחתן. הסרט מתעד את סיפור חייהן של נשים אשר נולדו במרוקו ובתימן וחותנו בניגוד לרצונן כאשר היו ילדות ונערות. הנשים מספרות לבנותיהן ולבניהן בפעם הראשונה את שעבר עליהן ומגלות את האופן בו האירוע השפיע ועיצב את חייהן ואת חיי משפחתן.
מנימוקי צוות השופטים הבינלאומי: "הסרט 'אמא ילדה' חושף ברגישות ובעדינות אין קץ את סיפורן הקשה מנשוא של נשים אשר בהתאם למסורת נמסרו בילדותן ושועבדו לגברים מבוגרים מהן בשנים רבות. יעל קיפר ורונן זרצקי מצליחים לספר – דרך שכבות רבות של הסתרה, הכחשה ובושה – סיפור מורכב וחשוב ביותר, שמהדהד ומתקיים מאז ועד ימינו אנו".

אמא ילדה