DOCUtv-LOGO-PNG.png

מיזם המאפשר לקהל להתחבר ליוצרים
- צפייה בסרטים דוקומנטריים ובשיחות עם יוצרי הסרטים -
 

עכשיו בדוקו טי.וי

מידי שבוע אנו מקרינים מספר סרטים ועורכים שיחות עם יוצרי הסרטים.

ההרשמה לסרטים אילו אינה כרוכה בתשלום. כל אחד משלם כפי יכולתו וכפי רצונו.

ניתן לראות את סרטי השבוע כאן בדף הבית. כדאי להצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים שבועיים למייל.

מעבר לכך, ניתן לשכור סרטים או חבילות סרטים לצפיה במדור צפיה חובה.

                             חדש במדור צפיה חובה