DOCUtv-LOGO-PNG.png

מיזם המאפשר לקהל להתחבר ליוצרים
- צפייה בסרטים דוקומנטריים ובשיחות עם יוצרי הסרטים -
 

                             חדש במדור צפיה חובה                           

                                  סרטי השבוע                                     

מידי שבוע אנו מקרינים שלושה סרטים ועורכים שיחות עם יוצרי הסרטים.

ההרשמה לסרטים אילו אינה כרוכה בתשלום. כל אחד משלם כפי יכולתו וכפי רצונו.

ניתן לראות את סרטי השבוע כאן בדף הבית או להצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים שבועיים למייל.

מעבר לכך, ניתן לשכור סרטים או חבילות סרטים לצפיה במדור צפיה חובה.

                           אסופות הסרטים של דוקו טי.וי                    

docu tv