top of page

על הסף

המראה של השמש.jpg

כולל הקלטת השיחה עם יוצר הסרט

תקציר

ישראל 2021 | 59 דקות | עברית

תומר, מתמודד עם דיכאון.
לפני 20 שנה החל במסע מפרך של צמיחה, לאחר שפגש את חנה, מטפלת מהרדוף, שהיוותה לו דמות אם, הוא נישא והקים משפחה. מזה חמש שנים תומר מסתגר בחדרו, כשקיר דק מפריד בינו לבין אשתו וילדיו.
גסיסתה של חנה משחררת את תומר, דוחפת אותו לממש את עצמו כאמן ולצאת מגבולות חדרו בחזרה אל חיק אשתו וילדיו.

לינה צפלין.webp
bottom of page