top of page

להיות ישראלי

קיבוץ הגלויות הישראלי והשוני הרב בין אזרחי המדינה מעורר לא פעם את השאלה מה הופך אותנו לישראלים? מה הם הקווים המאפיינים את הזהות המורכבת והחמקמקה שלנו?
שלושה סרטים עונים כל אחד בדרך אחרת תשובה לשאלת הישראליות שמגדירה אותנו. נתיבה בן יהודה בת דור הפלמ"ח מבריקה, מצחיקה וכואבת. מנתח בכיר ומבריק הבוחר לסייע כרופא קהילתי בשדרות, ותמר אריאל, שהייתה נווטת הקרב הדתייה הראשונה בחיל האוויר הישראלי. שלושתם מייצרים את הפסיפס הבלתי אפשרי שאנחנו.

₪ 99

האסופה

להיות ישראלי

עכשיו במחיר של

₪ 99

bottom of page