top of page

חיים שלמים

האם אנשים בעשור התשיעי והעשירי של חייהם חשים זקנים? איזו פרספקטיבה מביא הגיל על חייהם? שלושה סרטים מעניקים התבוננות יוצאת דופן, מרגשת, ולא נטולת הומור בזיקנה. גיבורי הסרטים שובי לב, חייהם היו מרתקים (ועודם מרתקים, אם כי באופן שונה). סיפורם של גיבורי הסרטים גורם לצופים לשוב ולהרהר על החיים עצמם ועל משמעות הבחירות שאנחנו עושים במהלך חיינו.

₪ 99

האסופה

חיים שלמים

עכשיו במחיר של

₪ 99

bottom of page