top of page

רפואה ואמונה

שלוש שיחות מרתקות עם היוצרים ועם הרופאים גיבורי הסרטים. הסדרה מאפשרת הצצה לחייהם המקצועיים והאישיים-אינטימיים של אנשי הרפואה. מהאינטנסיביות הדחוסה ורווית האדרנלין של חדרי הניתוח ועד לדילמות המוסריות אל מול הפציינטים שלהם. בתוך כל אלה מתגלים הרופאים בכל האנושיות המרגשת שלהם.

₪ 99

האסופה

רפואה ואמונה

עכשיו במחיר של

₪ 99

bottom of page