top of page

ילדי הצללים

צפייה בסרט ובהקלטת שיחת הזום עם היוצרת

 נועה אהרוני

השיחה בהשתתפות אחת מגיבורות הסרט

מירי ארזי

הסרט הדוקמונטרי הטוב ביותר לשנת 2017 - פורום היוצרים הדוקומנטרי

 פסטיבל אידפא, אמסטרדם - הבחירה הרשמית.

"שואה בבית: כשאבא יורה ואימא מכה ומוכרחים להבין אותם"

רוני דורות, הארץ