top of page

משמרת לילה

זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל חיפה

המראה של השמש.jpg

כולל הקלטת השיחה עם היוצר

תקציר

תיעודי | 48 דקות | ישראל 2013 | עברית, אמהרית

רפי מלס הוא השוטר השכונתי של קריית-משה ברחובות.
השכונה, שמאוכלסת ברובה מעולי אתיופיה, נחשבת לשכונת מצוקה,
ואילו רפי מתעקש לתת לתושבים תקווה לעתיד טוב יותר.

לינה צפלין.webp
bottom of page