top of page

סיפור סגור

"הקונפליקטים שליבנה חווה, בינו ובין עצמו כמו גם בינו ובין הדמויות האחרות , מבטאים את הכוחות השונים הפועלים מאחורי הקלעים להטיה ולעיצוב האמת בסרט".
ד״ר אמיר הר-גיל

המראה של השמש.jpg

כולל את הקלטת השיחה עם יוצר הסרט

תקציר

תיעודי/90 דקות/2015/ישראל/עברית

תחקיר של ההיסטוריון אורי מילשטיין על קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה מערער את שגרת חייו של במאי הסרט. אחרי עשרות שנים של נתק מוחלט מאירועי הקרב בו שימש כסמג"ד הוא מתייצב בשם הרעות לסייע לעירא מפקד הגדוד בהכנות לתחקיר. באחוות הלוחמים שנרקמה לאורך השנים מתגלים סדקים, כשאירועים ואנשים מהעבר מציבים שאלות קשות, מטיחים האשמות ומאיימים על תדמיתו של הסמג"ד כגבר אמיץ וכריזמטי.
ביעותי הלילה שהחלו בימים הקשים לאחר הקרב חוזרים, והוא נשאב למסע במחוזות הזיכרון והשכחה שבסופו גילוי מטלטל. האם עכשיו, 30 שנה אחרי הקרב בסולטן יעקב הוא יוכל להגיד לעצמו שזה סיפור סגור?

לינה צפלין.webp
bottom of page