top of page

דוד המלך חיי וקיים

פסטיבל PriMed, מארסיי צרפת - הבחירה הרשמית

המראה של השמש.jpg

כולל הקלטת השיחה עם היוצרים

תקציר

59 דקות | 2018 | עברית, אנגלית, ערבית

תנ"ך מספר על דוד המלך השליט המהולל שאיחד את כל שבטי ישראל לממלכה אחת. ממלכה שסיפורה מהווה אחד המיתוסים המכוננים של מדינת ישראל. אולם חוקרים רבים סבורים כיום כי הסיפור הזה הוא רק אגדה ומעולם לא הייתה ממלכה יהודית ששלטה על כל הארץ. הסרט יוצא לחפש את האמת ומגלה שבמקומות בהם התנהלו בעבר קרבות תנ"כיים גדולים מתנהלים כיום קרבות בין ארכיאולוגים על יוקרה וכבוד, קרבות אידיאולוגים בין שמאל וימין וקרבות על אדמה ועל מקום בהיסטוריה בין פלסטינים ליהודים. כיצד יסתיים הקרב האחרון על ממלכת ממלכת דוד?

לינה צפלין.webp
bottom of page